Wij gebruiken cookies om uw surfervaring zo eenvoudig mogelijk te maken. OK

Juridische kennisgeving

Door deze website te gebruiken, stemt u in met onderstaande voorwaarden.

Auteursrechten

De inhoud van deze website is eigendom van TMHE en auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten erop zijn voorbehouden. U mag afzonderlijke pagina’s en/of rubrieken van de website downloaden of afdrukken, mits u er geen auteursrecht- of eigendomsvermeldingen uit verwijdert. U mag de website niet (deels of volledig) reproduceren, verzenden (langs elektronische of andere weg) of wijzigen, noch ernaar doorverwijzen of er gebruik van maken voor publieke of commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMHE. 

Links

Wanneer u op deze website op links naar externe websites klikt, verlaat u de website van TMHE. U moet zich ervan bewust zijn dat de informatie en software op die websites werden samengesteld en gepubliceerd door andere entiteiten dan TMHE en dat TMHE de inhoud van dergelijke websites en de diensten of producten die zij mogelijk vermelden niet onderschrijft en er geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaardt. TMHE garandeert niet dat deze website of externe websites waarnaar deze website verwijst vrij zijn van besmettingen, virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of code die uw apparatuur kan besmetten.

Geen garantie en beperking van aansprakelijkheid

TMHE aanvaardt geen aansprakelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen (met inbegrip van bijzondere, incidentele of gevolgschade of -verliezen) die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot alle verliezen, schade of onkosten die voortvloeien uit een defect, fout, onvolmaaktheid, gebrek, nalatigheid, vergissing of onnauwkeurigheid van deze website, zijn inhoud of de diensten die eraan verbonden zijn, of uit de volledige of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van de website, zijn inhoud of de diensten die eraan verbonden zijn. 

Wijzigingen aan dit beleid

Dit Privacybeleid en deze Disclaimer zijn aan verandering onderhevig. Neem gerust met ons contact op indien u vragen hebt.