Approved net-zero targets

SBTi valideert de doelen van Toyota Material Handling Europe om tegen FY2041 net-zero te bereiken

Een nieuwe fase voor Toyota Material Handling Europe, dat zijn roadmap naar net-zero tegen FY2041 heeft voltooid - tien jaar voor op zijn moederbedrijf Toyota Industries Corporation - het bedrijf is verheugd een nieuwe mijlpaal aan te kondigen.

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) heeft de wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen van Toyota Material Handling Europe op korte en lange termijn gevalideerd, gericht op het bereiken van netto nul uiterlijk in FY 2041, wat grotendeels in 2040 valt.

 

Het Net-Zero-programma van het bedrijf, dat in mei 2022 van start ging, was cruciaal bij het stimuleren van emissiereductiedoelstellingen in de hele organisatie. Het heeft het bedrijf geholpen zijn basisjaar voor de bedrijfskoolstofvoetafdruk vast te stellen en belangrijke decarbonisatieleveranciers te prioriteren. Na het indienen van doelstellingen in oktober 2023 heeft het SBTi bevestigd dat de doelstellingen van Toyota Material Handling Europe op korte en lange termijn voldoen aan alle criteria qua tijdlijn, dekkingsgraad van emissies en ambitie, en dat de ambitie van het Scope 1 en 2-doel de 1,5°C-traject ondersteunt.

 

De op korte en lange termijn gevalideerde doelstellingen van het SBTi omvatten de volgende toezeggingen:

Toyota Material Handling Europe AB verbindt zich om:

      • Absolute Scope 1 en 2 GHG-emissies tegen FY2031 met 50% te verminderen, vanaf een basisjaar van FY20231

      • Absolute Scope 3 GHG-emissies tegen FY2031 met 25% te verminderen, vanaf een basisjaar van FY 20231

      • Absolute Scope 1, 2 en 3 GHG-emissies tegen FY2041 met 90% te verminderen, vanaf een basisjaar van FY20231

SBTi prijst de ambitieuze net-zero doelstelling van Toyota Material Handling Europe, momenteel de meest ambitieuze aanduiding die beschikbaar is via het SBTi-proces. Het bedrijf heeft ook een wetenschappelijk onderbouwde netto-nuldoelstelling vastgesteld om netto-nul uitstoot van broeikasgassen over de gehele waardeketen te bereiken tegen FY2041. Directe emissiereducties krijgen voorrang, en alle resterende emissies worden geneutraliseerd in overeenstemming met de criteria van het SBTi voordat netto-nul emissies worden bereikt.

 

Ernesto Domínguez, President en CEO van Toyota Material Handling Europe, zegt: "Ik wil de teaminspanningen prijzen die het mogelijk hebben gemaakt om deze ambitieuze doelstellingen vast te stellen en te realiseren. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar netto-nul."

 

"Het SBTi gaat niet alleen over naleving - het gaat erom koolstofreductienormen vast te stellen in lijn met de klimaatwetenschap. We weten allemaal dat samenwerkingsinspanningen een significant verschil maken. Daarom hebben we onze belangrijkste leveranciers uitgenodigd om zich te committeren aan het SBTi. Samen kunnen we de decarbonisatie van onze waardeketen versnellen," besluit Domínguez.

 

Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bieden bedrijven een duidelijk gedefinieerd pad om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en ambities te ondersteunen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Het SBTi is een toonaangevende wereldwijde organisatie die beste praktijken definieert en promoot op het gebied van emissiereducties en netto-nuldoelstellingen.

 

Meer informatie over het Science Based Targets-initiatief en de bedrijfsdoelstellingen is te vinden op Companies taking action - Science Based Targets Initiative (zoek ”Toyota Material Handling Europe”)

1Note:  The majority of FY2031 occurs in 2030 & the majority of FY2041 occurs in 2040.

 

TransitionPlan_To_Net_Zero.PNG

Marketing Manager

Chris Coens

Toyota Material Handling Belgium
chris.coens@be.toyota-industries.eu
Tel: +32 3 820 76 31
M: +32 476 47 11 03

Alles verwijderen