Toyota Material Handling Europe publiceert vijfde duurzaamheidsrapport

Toyota Material Handling Europe heeft zijn vijfde duurzaamheidsverslag volgens de GRI-richtlijnen gepubliceerd. Ondanks de wereldwijde coronapandemie heeft de onderneming ruim de helft van haar 75 langetermijndoelstellingen voor People, Planet en Prosperity volledig verwezenlijkt

"Visie en ambitie zijn de sleutels tot het succes van verandering. Je zou denken dat kleine doelstellingen met weinig impact het makkelijkst te realiseren zijn, maar onze ervaring leert ons het tegendeel", zegt Ernesto Domínguez, Voorzitter en CEO van Toyota Material Handling Europe.

Met zijn vijfde duurzaamheidsrapport bevestigt Toyota Material Handling Europe zijn ambitie om een industrieleider te blijven, ook op het vlak van duurzaamheid. Door de duurzaamheidsdoelstellingen van zijn zakenpartners te ondersteunen, verbetert het bedrijf zijn duurzaamheidsimpact in de hele waardeketen. Na het eerste decennium van klimaatactie, waarin het bedrijf de absolute uitstoot met 29% heeft verminderd, heeft het nu toegezegd wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te stellen om nog verder te gaan.

Toyota Material Handling Europe onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en werkt samen met anderen aan de bevordering van zijn duurzaamheidsprioriteiten binnen het eigen bedrijf, met zijn bedrijfspartners en met het maatschappelijk middenveld.

Sinds 2010 is het bedrijf een officiële campagnepartner van de 'Campagnes voor een gezonde werkplek', een initiatief van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA. De campagne 2020-22 is gericht op de preventie van werkgerelateerde spier- en skeletaandoeningen (SSA's).

Sinds 2012 werkt het bedrijf samen met het externe bureau voor de beoordeling van de duurzaamheid van bedrijven EcoVadis en heeft het in 2021 een Platinum-rating gekregen. Voor het tweede jaar op rij behoort het bedrijf tot de top 1% van 75.000 leveranciers wereldwijd. Het feit dat meer dan de helft van zijn 24 lokale entiteiten een Platinum- of Gold-rating van EcoVadis heeft gekregen, bevestigt zijn leidende positie op het gebied van duurzaamheid in Europa.

"Bedrijven die zich actief inzetten om tegemoet te komen aan de prioriteiten van hun klanten op het gebied van duurzaamheid, krijgen de kans om sterkere partnerschappen op te bouwen rond gedeelde prioriteiten", aldus Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development bij Toyota Material Handling Europe.

Het Japanse moederbedrijf, Toyota Industries Corporation, behoort tot de minder dan 70 ondernemingen ter wereld die een tweevoudige A-rating hebben van CDP, de belangrijkste ranglijst ter wereld voor bedrijfsmatige milieuprestaties. Toyota Industries Corporation (TICO) was al in 1993 een van de eerste bedrijven die zich ertoe verplicht hebben om het Protocol van Kyoto te implementeren.

Dankzij de sterke leiding van onze eigenaars is de CO2-uitstoot in zijn vier grootste fabrieken in Europa met 7.956 ton gedaald. Daardoor stootten deze fabrieken 70% minder CO2 uit dan in 2012, terwijl de productie in dezelfde periode bijna verdubbelde. Dit is een van de vele redenen waarom de milieubeheerpraktijken van Toyota Material Handling Europe en zowat de helft van zijn dochterondernemingen door EcoVadis als ‘uitstekend’ of ‘vergevorderd’ zijn beoordeeld.

Press contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Chris Coens, Marketing Manager, Toyota Material Handling Belgium
Email: chris.coens@be.toyota-industries.eu
Mobiel: +32 3 820 76 31

 

Alles verwijderen