The Toyota Way - the way we do things

De kern van de Toyota-cultuur komt van oprichter Sakichi Toyoda, die de Toyota-geboden beschreef als een eerbewijs aan zijn eigen ziel, en ze worden onafgebroken overgedragen van de ene generatie op de andere. Een Toyota-leider zijn betekent inzicht hebben in deze geboden en ze gebruiken als leidraad en inspiratiebron in het kader van uw dagelijkse activiteiten. De vijf waarden van de Toyota Way vormen de essentie van deze geboden.

Uitdaging

Een langetermijnvisie handhaven en alle uitdagingen aangaan met de nodige moed en creativiteit om die visie te verwezenlijken.

Kaizen

Constante verbetering. Want geen enkel proces kan ooit perfect zijn, er is altijd ruimte voor verbetering.

Genchi Genbutsu

‘Zelf een kijkje gaan nemen’ - teruggaan naar de bron en er de feiten verzamelen om juiste beslissingen te nemen, consensus te bereiken en doelen te realiseren.

Respect

Toyota heeft respect voor anderen, stelt alles in het werk om anderen te begrijpen, aanvaardt verantwoordelijkheden en doet zijn best om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Teamwork

Toyota stimuleert persoonlijke en professionele groei, deelt kansen voor ontwikkeling en maximaliseert de individuele en teamprestaties. Kaizen geeft alle medewerkers de kracht om hun rol te veranderen, zodat zij op hun beurt verbeteringen kunnen doorvoeren in het bedrijf. 

 

True North-concept betekent de ultieme visie, en dit is waar we bij TLA naar streven bij het samenwerken met onze klanten. Ga voor meer dan wat je vandaag al kan, dat is de Thrue North visie. TPS True North vision is samengevat in 4 belangrijke elementen: 

  • Respect en veiligheid voor mensen - Veiligheid voorop, altijd, maar ook alle medewerkers betrekken bij het continu verbeteren van de processen en organisatie - een 'kaizen'-cultuur.

  • Geen defecten - Bevestig de kwaliteit in elke stap van het proces om klanttevredenheid te garanderen en om verspilling door het corrigeren van defecten te voorkomen.

  • One-piece flow, op aanvraag - Just in Time streeft ernaar dat elk geproduceerd product voldoet aan een vraag, waarbij verspilling door overproductie en materiaalstagnatie wordt vermeden.
  • 100% toegevoegde waarde - Klantervaring staat centraal. Elimineer verspilling en maximaliseer de waarde door de processen continu te verbeteren en echte waarde aan het product toe te voegen, zonder vertragingen of statische componenten.

Toyota Material Handling heeft zijn eigen True North-visie gedefinieerd als 'Zero Muda - No more waiting and waste through seamless flow of goods and data'. De Zero Muda-visie vormt de basisbenadering van onze nieuwe strategie "Kwaliteit in alles wat we doen", waarbij de klant altijd centraal staat.

Muda is de Japanse term voor afval, die in vele vormen voorkomt, het ergste is overproductie dan variërend van beweging, inventaris, defecten, oververwerking, transport en wachten. Toyota wil muda elimineren in zijn eigen bedrijfsvoering, en wil ook samenwerken met klanten om vergelijkbare doelen te bereiken.

Alles verwijderen