Lean-transformatie

Veel lean-projecten beginnen met een uiterst optimistische businesscase maar eindigen met onbevredigende resultaten en een heleboel twijfels. Wanneer een lean project mislukt, doen niet de financiële kosten het meeste pijn, maar het verlies aan geloofwaardigheid en vertrouwen in de organisatie.

Onze transformatieprogramma's zijn bedoeld voor organisaties die behoefte hebben aan de ontwikkeling en uitvoering van een totaal lean-stappenplan met aanbevelingen voor een verbeterde workflow en managementstructuur, in combinatie met training van het personeel en ondersteuning tijden het hele implementatieproces. Het transformatieprogramma is gewoonlijk een combinatie van ons totaalaanbod, de beoordeling, Jishuken, het Academy-programma en trainingen. Het verschil met een standaardtraining is dat het lean-transformatieprogramma meer gericht is op de processen en op een grotere verandering in uw leiderschaps- en managementstructuur. Daarbij is het waarschijnlijk dat we een aantal Jishukens uitvoeren in combinatie met lean-adviezen en lean-training.

Bij Toyota zijn we ervan overtuigd dat er maar één manier is om een cultuur echt te veranderen en lean te implementeren, en dat is als het topmanagement consequent de leiding neemt in de organisatie: dagelijks, op de ‘werkvloer’. Het belang van het leidinggeven op de werkvloer hangt samen met een van de waarden van de Toyota Way: Genchi Genbutsu. 'Genchi Genbutsu' betekent naar de bron gaan en het met eigen ogen zien. Deze filosofie leidt tot een groot aantal gezonde gedragsvormen, zoals teamwork, een op feiten gebaseerde aanpak en een processtrategie. Wanneer het management op de werkvloer verschijnt en de Genchi Genbutsu-methode toepast, raken medewerkers eerder betrokken en gemotiveerd, wat de uiteindelijke succesfactor is van de lean-transformatie.

In onze lean-transformatieprogramma’s wordt de hele organisatie van top tot werkvloer nauw bij de transformatie betrokken, zodat de valkuilen die tot mislukking leiden worden vermeden. Bij een lean-transformatie zetten we een bestuursorganisatie op, het zogeheten stuurcomité, zodat de implementatie continu nauw wordt gevolgd. Het stuurcomité bestaat uit de projectsponsor van de klant (een vertegenwoordiger van het topmanagement), een senior TLA-adviseur, een projectmanager van de klant, een TLA-projectmanager en andere door de klant gekozen personen.

Het resultaat is een holistische aanpak van een totale lean-transformatie met een complete dienstverlening, waaronder een beoordeling, planning en ontwikkeling van de lean-conversie door de adviseurs, training en dynamiek, en projecten en processen opstarten. Kortom, alles wat nodig is om de overeengekomen benchmarkdoelen van Toyota te bereiken:

- Training en bewustwording
- Beoordeling en planning
- Kaizen
- Versterken en standaardiseren
- Yokoten
- Bestendigen

De transformatie wordt georganiseerd aan de hand van een gefaseerde implementatiestructuur. Elke fase wordt ontworpen en gepland op basis van de kansen en behoeften die zijn vastgesteld bij de lean-beoordeling.

- Eventuele fabrieksrondleidingen in onze vestiging
- Bewustwordingstrainingen voor het topmanagement
- Lean-trainingen en beoordeling tijdens het transformatieproces
- Stuurcomités en volgende meetings

De dienstverlening vereist nauwe samenwerking om stabiel en betrouwbaar de verandering en de verwachte doelen te realiseren.

Voor de implementatie moet uw bedrijf gemiddeld 12 tot 24 maanden uittrekken, waarvan u circa 100 dagen bij de lean-adviseurs van Toyota bent. Als u meer informatie wilt over deze module of contact wilt opnemen met een van de lean-experts, vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Terug naar Toyota Lean Academy >>

Contacteer ons Lean team

Alles verwijderen